Cresterea Viperelor

Etapa de fermă mică. 
Investiția este de cuprinsă între 1.500 - 2.000 $; în această etapă se închiriază un spațiu în care se separă cele trei activități de bază : creșterea șoarecilor, creșterea viperelor si laboratorul de prelucrare a
veninului.

Se consideră că deja stăpânim o metodă de înmulțire a viperelor, asa că în această etapă nu se mai cheltuie pentru capturare. Trebuie să deținem 3 - 4 terarii mari si bateriile de creștere individuală să le folosim pentru creșterea puilor. 
Numărul de șoareci reproducători trebuie să crească la 50 - 60.
Având un număr de vipere cuprins între 100 si 200 ne putem concentra pentru obținerea unei producții mari folosind în acest sens exemplarele care dau mult venin, celelalte mentinându-le pentru reproducere. Atunci când cantitatea de venin este de 100 g, putem apela la un institut farmaceutic pentru analize, sigilare si chiar păstrare. În acest fel un eventual client are garanția că în recipientul nostru se găsește aceeași marfă pe care o arată eticheta si îi putem prezenta un certificat de analiză .
Datorită relațiilor de colaborare între ferme se poate realiza o cantitate mare de venin, mărind atractivitatea pentru clienții externi.


Este etapa în care cheltuielile unitare scad , la 30 $ / g , în această valoare fiind inclusă si chiria pe spațiu. Personalul necesar în această etapă este de 2 îngrijitori, iar veniturile realizate ca profit net sunt de peste 250.000 000 lei/an

ADAPTABILITATEA ÎN CONDIȚII DE CAPTIVITATE

Se cunoaște că reptilele au supraviețuit marilor schimbări climaterice, datorită posibilității remarcabile de adaptare. Aceste modificări majore ale climei s-au produs totuși, într-un interval mare de timp care nu a solicitat individul, ci specia. În concluzie, pentru menținerea în captivitate a viperelor trebuie creat un microclimat specific. După scopul propus; imitarea condițiilor de mediu natural în terrarii sau incinte de creștere este diversă. O singura idee trebuie subliniată înainte de a dezvolta acest capitol si anume că oricât ne-am strădui în a imita natura, rezultatul nu poate fi decât o copie, cu neajunsuri mai mari sau mai mici. Animalele sunt constrânse să-si modifice comportamentul, dar nu departe de limitele naturale ale acestora. Deoarece majoritatea spatiilor de creștere artificială suferă cam de aceleași inconveniente, vom sistematiza acest capitol după unii factori si unele elemente de mediu ce trebuie să intereseze pe crescător.

Temperatura. În funcție de temperatură se derulează majoritatea activităților fiziologice ale animalului. Variațiile de temperatură, se desfășoară pe trei perioade de timp: una anuală (anotimpuri), una zilnică (ziua
cald, noaptea rece) si una diurnă (dimineața rece, la amiază cald și seara rece). Deoarece reptilele au un sistem de termoreglare primitiv, limitele de temperatură trebuiesc cât mai riguros păstrate. Suprimarea variației anuale de temperatură alterează: ciclul de hibernare, ciclul sexual, ciclul de năpârlire. Vipera aspis pusă să aleagă între a-si petrece iarna într-un terariu cu condiții optime si un terariu exterior cu adăpost pentru hibernare, a ales hibernarea. Prin repetarea experienței s-a ajuns la concluzia că in 85% din cazuri, animalul alege hibernarea. Viperele europene îsi încep locomotia la 4°C, digestia la aproximativ 20°C iar activitățile specifice legate de reproducere se desfășoară normal de la 20°C. Sunt de remarcat anumite exigente proprii unor specii. Temperaturile din timpul zilei ajută viperele să-si ridice temperatura corpului până la o anumită valoare, apoi rămâne oscilantă în jurul acestei valori pe tot parcursul zilei. Noaptea temperatura animalului scade, fiind cu puțin mai mică decât temperatura substratului. Temperatura joacă un rol determinant în procesul digestiei. în prima zi după ingerarea prăzii temperatura trebuie să fie de 32,4°C
(medie) si apoi aceasta trebuie să scadă treptat până la 30,5°C, când stomacul este gol. Temperatura maximă suportată spontan este cuprinsă între 35-36,5°C; peste această temperatură, viperele regurgitează hrana, pentru că altfel aceasta ar fermenta si ar conduce la moartea animalului. Majoritatea speciilor europene de vipere încep să mănânce doar la 25°C, singură Vipera berus acceptă hrana la 15°C si o digeră la 10°C. Primavara în vederea desfășurării în bune condiții a ciclurilor sexuale (atât la masculi cât si la femelă) este indicat să se mențină o temperatură constantă mai mare de 20°C.
Umiditatea. Acest parametru trebuie menținut între 60-80% si de el depinde starea generala de sănătate a animalului. O umiditate anormală provoacă o năpârlire discontinuă si conduce în timp la diferite boli. Din acest punct de vedere reptilele sunt rezistente si pot suplini lipsa umidității atmosferice prin folosirea vaselor de adăpat.
Iluminarea. Lumina nu este absolut necesară. La hrănire funcția de orientare către prada este preluată de
simțul olfactiv și de aparatul Jacobson. În zilele cand viperele se însoresc practic ele folosesc numai radiația
termică, fiindu-le indiferente radiațiile din spectrul vizibil. Este știut de alt fel că reptilele în general au simțul văzului destul de slab.
Substratul. Numim substrat materialul pe care îl așezăm în interiorul terariului ca asternut. Chiar dacă nu organizăm un substrat care să semene cu cel de pe care am recoltat animalul, totuși este bine să respectăm unele reguli. La năpârlire, șerpii, în general se ajută de elemetele de decor pe care le găsesc în apropiere. Un spațiu care este lipsit de pietre sau un substrat pe care învelișul animalului nu aderă, poate influența năpârlirii. De asemenea trebuie avute în vedere și măsurile de zooigienă (curățirea fecalelor, de exemplu) care nu pot fi puse ușor în practică în cazul unui substrat necorespunzător. Este bine să se folosească pietrișul de râu, nisipul de râu și cu precauție, talazul de brad care de multe ori se agață de șoarecele dat ca hrană, împiedicând îngurgitarea acestuia.

AMENAJAREA UNEI CRESCĂTORII DE VIPERE

1.AMPLASARE ȘI DOTARE
Amplasarea spațiului de creștere. Zona în care se poate amenaja o crescătorie de vipere în vederea colectării veninului acestora, trebuie aleasă în concordantă cu scopul propus si ținând cont de tot complexul de factori de ordin general și local. Pentru o bună încadrare de ansamblu si pentru asigurarea microclimatului corespunzător, este necesar să se ia în considerare factorii de ordin topografic. Pentru realizarea acestui deziderat, crescătoriile de vipere se vor amplasa cât mai izolat de localități. Crescătoria trebuie să aibă posibilități de acces cu mijloace auto. Alimentarea cu energie electrică a crescătoriei permite utilizarea aparaturii necesare procesului de producție. Dimensionarea crescătoriei trebuie să fie în deplină concordanță cu volumul de muncă ce se va desfășura în el pe tot parcursul anului.
Încălzirea spațiului este una din cerințele de bază pentru buna desfășurare a activității zilnice în camera de creștere a șoarecilor, a viperelor, de reproducere a acestora și în spațiul unde se face extragerea și prelucrarea veninului. Sistemul de ventilație trebuie prevăzut cu filtre pentru a nu permite vehicularea in laborator a agenților patogeni.
Materialele de construcție, mai cu seamă acelea din interiorul laboratorului, trebuie să permită o spălare și dezinfectare, ușoară. Prin construcție, crescătoria trebuie să aibă cel puțin trei zone de activitate: spațiul de creștere a șoarecilor, spațiul de creștere a viperelor și spațiul de extragere și prelucrare a veninului. Compartimentele si dotările aferente depind de volumul zilnic a activității precum și de numărul
de vipere.
Instalații. Instalațiile sanitare sunt compuse din chiuvetă pentru spălarea cu apă a vaselor și instrumentelor
utilizate. Iluminatul și, circuitele de alimentare cu energie electrică se vor realiza astfel încât să se prevină accidentele de muncă și incendiile. În spațiul de creștere a viperelor se va elimina pe cât posibil utilizarea aparatelor alimentate prin cabluri și prelungitoare. Se vor optura găurile, fantele, crăpăturile existente în
pereți și în pardoseală. Se vor elimina spațiile de sub mobilier astfelîncât animalele ce pot ajunge accidental pe sol, în încăpere să nu poată evada sau să se ascundă. În spațiul de creștere se vor utiliza numai obiectele de mobilier strict necesare și dacă este posibil acestea să fie suspendate de pereți. Ferestrele vor fi prevăzute cu plase de protecție iar pragurile ușilor vor fi înălțate cu cel puțin 60 cm. încăperile se vor păstra închise și se vor afișa anunțuri de avertizare atât în interior cât și în exterior.
Organizarea spațiului. După scopul urmărit (producție de venin, reproducere, expunere) spațiul trebuie să asigure animalului minimul necesar locomoției. Viperele pot fi ținute individual sau în comun. Deoarece pentru producția de venin, exigentele legate de eficientă intră de cele mai multe ori în conflict cu preferințele animalului, se optează pentru o densitate mare și o întreținere ușoară. Terariile din sticlă cu suprafața de 1, 2, 4, 6 mp sunt bune pentru expunere si observarea activității de reproducere, dar ridică probleme de menținere a curățeniei.


Terariile din sticlă sunt casante și nu asigură o securitate corespunzătoare. Cutiile din plastic (plexic) au avantajul că sunt mai puțin casante, materialul putându-se lipi, nefiind nevoie de rame din cornier terariul va deveni mai ușor. Plasa montată lateral împiedică observarea, îngreunând construcția, în schimb îi conferă un plus de securitate. Cutiile cu colturi sunt greoi de curățat si dezinfectat. Terariile mari sunt greu de stivuit. Din aceste considerente au rezultat soluții tehnice mixte care răspund mulțumitor cerințelor.
Hrana. Un alt factor, important ce contribuie la menținerea animalului în condiții artificiale este hrana. Meniul unei vipere chiar în condiții naturale, nu este prea diversificat si de aceea nu, sunt multe posibilități ceea modifica. Un alt aspect este faptul ca vipera își ucide prada înainte de a o consuma, prin înveninare, din acest punct de vedere, veninul este totodată o "amprentă", a individului. De exemplu, un șoarece muscat de o vipera devine "proprietatea" acesteia. Este posibil ca înveninarea să fie un stadiu pregătitor al alimentului (deocamdată acest aspect poate fi privit ca o ipoteză). Cert este că prada este refuzată de alt individ, în afara celui care a muscat-o. O altă constatare, de data aceasta confirmată științific este că proprietățile fizico-chimice ale veninului depind în mare măsură de hrană.
Viperele în captivitate pot fi hrănite cu șoareci albi de crescătorie, șoareci sălbatici, pui de hamsteri, pui de o zi de găină; încercările de a hrăni viperele cu sopârle, pui de broască, ouă de găină nu au dat rezultate. Șoarecii albi (albinosi) sunt o soluție optimă de hrânire deoarece aceste animale cu modificări genetice induse voluntar de cercetători, au un comportament blând. Creșterea în laborator a șoarecilor albi va fi tratată într-un capitol separat.
Asigurarea cu apa. Apa este un element vital pentru orice animal. În condițiile naturale viperele îsi găsesc cu ușurință apa; în captivitate aceasta trebuie asigurată de îngrijitor. Apa potabilă este suficient de pură pentru a satisface exigentele viperei. O mică problemă apare la distribuirea porției si la înlocuirea apei stătute. Vasul trebuie să fie suficient de stabil pentru ca animalul să nu-l verse în mișcare. În unele crescătorii am văzut tăvi din plastic care au o buna stabilitate, în altă parte am văzut folosite pahare fixate de rama terariului. De reținut este faptul că apa trebuie schimbată de fiecare dată cind îngrijitorul observă că animalul a transportat involuntar impurități sau fecale în aceste vase.
Confecționarea terariilor. Terariile pentru vipere pot fi confecționate din diverse materiale si în diferite modele, în funcție de scopul urmărit. În literatura de specialitate sunt date două tipuri de terarii: unul de laborator, de dimensiuni mai mici (suprafața de 0,25 - 0,50 mp) dotat cu instalații de: încălzire, iluminare, umiditate si aerisire si unul exterior (de 2 - 4 - 6 mp), cu pereții de sticlă si/sau plasă de sârmă, amenajat într-un mediu care să imite condițiile naturale.
Pentru studiul nostru prezentăm trei variante care au fost deja experimentate. Terarii confecționate din P.A.L. de 18 mm grosime, de dimensiuni: L=50 cm, 1=50 cm. Fiecare terariu a fost dotat cu o lampă (reflector foto), care asigură cu ajutorul unui transformator cu cursor, prin intermediul unui bec normal de 40 W, o temperatură reglabilă, între 15 si 33°C; au fost folosite în cadrul Muzeului de Științe Naturale Deva. Substratul (nisip, pietriș) a fost așezat pe o folie de plastic pentru ca eventuala umezire a lui să nu degradeze P.A.L.-ul; în fiecare cușcă există un vas Petri cudiametrul de 15 cm, pentru a asigura necesarul de apă si umiditate în interiorul terariului. Aerisirea se asigură printr-o serie de orificii, făcute în jumătățile superioare ale pereților cuștilor (anterior si posterior). Accesul la animal se face prin intermediul unei uși, care corespunde cu jumătatea superioară a peretelui anterior, s-a ales această soluție pentru ca terariile să poată fi suprapuse, economisindu-se astfel mai mult spațiu în
laborator. Temperatura este verificată cu ajutorul unor termometre, care sunt instalate în interiorul terariilor. Înregistrarea temperaturii si a umidității în terarii se face cu ajutorul unui termohidrograf, care poate fi instalat în interiorul cuștilor. .
O altă variantă, aplicată, în cadrul crescătoriei experimentale din Vistea - județul Cluj, constă din bazine

 
[Home]
[Produse Calivita]
[Plante Medicinale]
[Afectiuni-Boli]
[Semne Simptome]
[Tratamente naturiste]
[Regimuri Slabire]
[Terapii naturiste]
[Calculatoare sanatate]
[Cure Diete Regimurii]
[Dictionare]
[Frumusete]
[Anticonceptionale]
[Boli Infectioase]
[Sarcina Nasterea]
[Analize medicale]
[Alimentatia]
[Remedii]
[Idei Afaceri]
[Harta site]
[Home] [Produse Calivita] [Plante Medicinale] [Afectiuni-Boli] [Semne Simptome] [Tratamente naturiste] [Regimuri Slabire] [Terapii naturiste] [Calculatoare sanatate]
[Cure Diete Regimurii] [Dictionare] [Frumusete] [Anticonceptionale] [Boli Infectioase] [Sarcina Nasterea] [Analize medicale] [Alimentatia] [Remedii] [Idei Afaceri] [Harta site]
Google   
 
COPYRIGHT © 2005 - 2013 Toate drepturile rezervate.